Uitnodiging jaarvergadering Stichting Dorpshuis Wijster

Uitnodiging jaarvergadering Stichting Dorpshuis Wijster

Het bestuur van Stichting Dorpshuis Wijster nodigt haar donateurs en andere belangstellenden uit voor de jaarvergadering 2021. Deze zal worden gehouden op 20 april 2022 om 20.00 uur in het dorpshuis van Wijster.

De agenda voor de jaarvergadering zal zijn:

1.       Opening

2.       Mededelingen/actuele ontwikkelingen

3.       Vaststelling notulen vorige jaarvergadering

4.       Secretarieel jaarverslag 2021

5.       Financieel jaarverslag 2021

6.       Verslag van de kascommissie

7.       Bestuurssamenstelling

8.       Rondvraag

9.       Sluiting

Er zijn allerlei mooie, maar ingrijpende ontwikkelingen gaande voor het dorpshuis. We hopen op een grote groep belangstellenden en dat er veel dorpsgenoten zijn die mee willen denken over de toekomst van ons dorpshuis.

Om geïnteresseerden zo goed mogelijk te bereiken, is er ook een mail verzonden naar diverse secretariaten van besturen met het verzoek om deze mail zoveel mogelijk te verspreiden onder de bestuursleden.

Graag tot de 20e!

Reacties zijn gesloten.