Donateurs

Donateurs

De stichting heeft 90 donateurs. De opbrengst wordt gebruikt om de voorzieningen van de Weidehoek te verbeteren.

Wij zijn onze donateurs hiervoor zeer dankbaar!

Wilt u ook donateur worden van de Weidehoek? Wij stellen je bijdrage enorm op prijs! Neem contact op met onze penningmeester via; penningmeester@deweidehoek.nl