Geschiedenis

Geschiedenis

In 1963 werd er in Wijster voor het eerst gesproken over de oprichting van een dorpshuis. De Wijsterse bevolking bracht in die tijd zo’n 17.000 gulden bij elkaar voor de bouw. In december 1968 werd het dorpshuis geopend.

“de Weidehoek” was een spraakmakend, modern gebouw en bekend in de wijde omgeving vanwege  haar activiteiten, waarbij de muziekoptredens voor de jeugd de aandacht trokken.

De nog steeds bestaande jeugdsoos “Twick” was de gangmaker en organiseerde de optredens, vooral in de eerste vijf jaar van haar bestaan. Naast de realisatie van een jeugdsoos in het dorpshuis kwam er een ruimte voor een peuterspeelzaal. Ook werd het gebouw uitgebreid met een extra ruimte voor bijeenkomsten en een biljartzaal.