Vrijwilligers bepalen mede de waarde van uw huis!

Vrijwilligers bepalen mede de waarde van uw huis!

Nou, dat is nogal een uitspraak zult u wellicht denken. Dat klopt, maar wij durven dit wel
te stellen. Alle activiteiten in het dorp draaien grotendeels op vrijwilligers:

  • Trainingen op de voetbalvereniging, ook door jeugdspelers (jong geleerd is oud
    gedaan tenslotte): VRIJWILLIGERS
  • Alle ballen op Bertha; uitvoering, locatie en versnaperingen: VRIJWILLIGERS
  • Besturen van de vele verenigingen die ons dorp rijk is: VRIJWILLIGERS
  • Kopje koffie of thee in de voetbalkantine tijdens wedstrijddagen: VRIJWILLIGERS
  • Gezellige activiteiten in het dorp (dorpsfeest, playbackshow, enz.):
    VRIJWILLIGERS
  • Fluiten van wedstrijden, ook van de jeugd door de jeugd (jong geleerd…):
    VRIJWILLIGERS
  • Superleuke activiteiten voor verschillende leeftijdscategorieën (Kinderwerk, KOKO,
    ouderensoos, enz.): VRIJWILLIGERS
  • Begeleiding van de jeugd tijdens voetbalwedstrijden: VRIJWILLIGERS
  • Interessante cursussen en voorlichtingen door de Buurtacademie:
    VRIJWILLIGERS
  • Deze dorpskrant: VRIJWILLIGERS

En zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. ‘Wat heeft dit te maken met de waarde
van mijn huis?’, zult u nu denken. Er zijn verschillende studies geweest naar vitaliteit
(levendigheid, leefbaarheid, levenskracht) van dorpen en steden, met name naar de
kleinere dorpskernen. Voor deze vitaliteit zijn basisvoorzieningen als een basisschool,
supermarkt, ondernemerschap en levendige verenigingen cruciaal. Als deze laatste
voorziening verdwijnt, door gebrek aan vrijwilligers om de boel draaiende te houden,
heeft dit absoluut invloed om de vitaliteit en aantrekkelijkheid van een dorp. Als
voorzieningen verdwijnen, trekken mensen weg naar dorpen of steden waar nog wel
voorzieningen zijn en komt er geen nieuwe aanwas van dorpsgenoten. Een gevolg
hiervan is dat er minder jonge mensen/gezinnen in een dorp komen wonen, waardoor
bijvoorbeeld een basisschool in het dorp niet meer uit kan. Minder mensen betekent ook
dat de supermarkt, cafetaria, café, kappers, fysiotherapeuten, en andere voor het dorp
belangrijke ondernemers en ondernemingen niet meer kan kunnen blijven bestaan en
mogelijk wegtrekken. Voor een mogelijk doemscenario van een ‘spookdorpje’ zijn wij gelukkig niet bang; WIJ ZIJN WIJSTER, WIJ DOEN HET SAMEN…

Lang verhaal kort: we hebben vrijwilligers nodig om alles op de been te kunnen houden.
Wie doet er mee?! Aanmelden als vrijwilliger voor een vereniging, stichting sportclub of
in het algemeen (dan kijken we samen waar u zich het meest thuis voelt) kan via:
dorpsbelangenwijster@outlook.com, info@deweidehoek.nl of via de club, stichting of
vereniging waar u zou willen helpen. Samen staan we sterk tenslotte!

O, ja en voor wat betreft de waarde van uw huis: graag gedaan !

Reacties zijn gesloten.